2019. aastal osales Ihaste Elanike Liit aktiivselt linna uue bussiliinivõrgu arendamisel ning linnaosas läbiviidud arutelude ja küsitluste põhjal saime koostöös linnavalitsusega planeeritavat bussitranspordi korraldust Ihastes olulisel määral positiivselt mõjutada. 

Ihaste bussiliikluse kohta leiab lugemist:

https://www.facebook.com/IhasteElanikeLiit/posts/2323282124650819

https://www.facebook.com/IhasteElanikeLiit/posts/2317178275261204

https://www.facebook.com/IhasteElanikeLiit/posts/2265656900413342

https://tartu.postimees.ee/6679802/rahvas-kurdab-aga-bussid-lahevad-ikka-uue-plaani-jargi-liinile