Ihaste Elanike Liit MTÜ asutati 2018. aasta sügisel kohalike elanike eestvedamisel. Tänaseks on meil liikmeid juba üle 40! Meie eesmärkideks on erinevate kogukonna ürituste korraldamine, et ühendada piirkonna inimesi ja elavdada kohalikku elu.

Oma lühikese tegutsemisaja jooksul oleme korraldanud aruteluõhtuid, nagu näiteks bussitranspordi muudatusi puudutav, kus osales 70 aktiivset Ihaste elanikku. Samuti sündimuse ja väljarände ning planeeringute teemadel. Oleme üheskoos tähistanud talvise pööripäeva ja toomapäeva saabumist ning korraldanud lastele uisukarnevali. Lisaks rahvakultuuri- ja sündmuste tähistamisele, oleme osalenud linnaosa planeerimise ametlikes protsessides.

Lähiajal planeerime alustada ja jätkata erinevate elanikke ühendavate üritustega nagu taimevahetus, sügislaat, suvise pööripäeva tähistamine. Loodame panna aluse toredatele traditsioonidele ja ühistele kooskäimistele!

Peame oluliseks Ihaste elukeskkonna hoidmist ja parendamist ning Ihaste piirkondliku eripära säilitamist. Aitame olulisel infol jõuda linnavalitsusest ja teistest ametiasutustest kohalike inimesteni ja vahendame elanike vahelist suhtlust avatud e-maili listis ning Facebookis.