Ihaste Elanike Liit MTÜ asutati 2018. aasta sügisel kohalike elanike eestvedamisel. Tänaseks on meil liikmeid juba üle 40! Meie eesmärkideks on Ihaste elukeskkonna ja piirkondlike eripärade  eest seismine ning kohaliku  kogukonnatunde arendamine.

Oleme liiduga korraldanud erinevaid kogukonnaüritusi, et ühendada piirkonna inimesi ja elavdada kohalikku elu. Läbi viidud on aruteluõhtuid bussitranspordi muudatustele lahenduste leidmiseks, kus osales üle 70 aktiivse Ihaste elaniku. Aga toimunud on ka sündimuse ja väljarände  ning piirkonda puudutavate planeeringute teemalisi vestlusüritusi.

Tähistame igal aastal rahvakultuuris olulisi sündmusi süüdates talvisel ja suvisel pööripäeval kogukonnalõkke, meisterdades toomapäeval Tahma-Toomaid, ja taaselustades mardi- ja kadrisantimise kombeid. Viime läbi heakorratalguid ja korraldame vahvaid hooajalisi ühistegevusi nagu laste uisukarneval, ühine vastlaliug, rohevahetus ja kodukaunistamise kampaania "Jõuluehtes Ihaste". 

Elukeskkonnast hooliva kogukonnana juhime Tartu piirkonnas igal kevadel koostöös ELF-iga kahepaiksete rändeperioodil üle tee aitamise talguid "Konnad teel". Vana-aastaõhtul viime vanarahva kombel metsarahvalegi pidusöögi.

Sel suvel avasime ka Ihaste esimese avaliku vabaõhu lugemisnurga koostöös ettevõtetega Sõbralt sõbrale ning Uuskasutuskeskus.

Lisaks rahvakultuuri tähtpäevade tähistamisele ja kogukonnaürituste läbiviimisele, osaleme pidevalt linnaosa planeerimise ametlikes protsessides. Kogume ja edastame kohalike ettepanekuid ning arvamusi linnavalitsusele ja seisame avalikel aruteludel ning meedias kodukoha elukeskkonna säilimise ning parendamise eest. Nii on lahenduse leidnud rattaringluse parklate asukohamured, bussipeatustesse ligipääsude puudumine ja palju muudki. Aitame olulisel infol jõuda linnavalitsusest ja teistest ametiasutustest kohalike inimesteni ja vahendame piirkonnaelanike vahelist suhtlust avatud e-maili listis ning Facebookis.

Lähiajal loodame jätkata juba kujunenud toredaid traditsioone ja ühiseid kooskäimisi!