Iga Ihaste elaniku osalemine meie kodukohta puudutavates aruteludes on teretulnud. Meie Liidu liikmena oled alati kursis Ihastes toimuvaga, erinevate planeeritavate üritustega ja saad soovi korral kaasa rääkida enda jaoks tähtsatel teemadel. Ootame liikmeks kõiki Ihaste elanikke - kas aktiivselt panustama Liidu töösse või selleks, et olla kaasatud Ihastet puudutavates arengutes. 

Liikmeks astumine ja liikmelisus on tasuta. 

Kui on küsimusi või soov astuda liikmeks, siis kirjuta meile info@ihasteelanikeliit.ee või leia meid Facebookis: https://www.facebook.com/IhasteElanikeLiit/.