Südamlik tänu kõigile, kelle toetuse abil saime ühiselt tasutud kaebuse koostamise ja esimese astme esinduskulud!


Ihaste Elanike Liit vaidlustas halduskohtus Ihaste metsa lõhkuva detailplaneeringu. Meie esindaja PwC Legal koostas põhjaliku kaebuse, mida arutati 17.12.2020 toimunud avalikul kohtuistungil.


Ühtlasi soovisime, et viidaks läbi ekspertiisid kaitsmist vajava elustiku täpsemaks uurimiseks. 12.03.2021 tegi Tartu Halduskohus määruse, mille kohaselt otsustas menetlusse kaasata arvamuse andmiseks Keskkonnaameti.


Oleme ootel ja anname teada, kui on taas olulisi uudiseid.