Ihaste Elanike Liit esitas 16.08.2021 apellatsioonkaebuse Tartus, Hipodroomi 4 asuva Ihaste metsa lõhkuva detailplaneeringu kehtestanud Tartu linnavolikogu 11.06.2020 otsuse nr 255 vaidlustamiseks ja Tartu Halduskohtu 15.07.2021 otsuse nr 3-20-1329 tühistamiseks.

Sellega seoses ootame kõigi heade inimeste annetusi:
A/A: EE494204278610344706 / Ihaste Elanike Liit MTÜ, selgituseks; "annetus".


Annetustega katame advokaadibüroo ja ekspertide teenuste kulud.

Suur tänu kõigile toetajatele!

Südamlik tänu ka kõigile, kelle toetuse abil saime ühiselt tasutud kaebuse koostamise ja esimese astme esinduskulud!